Termograafia näitab välisseinte soojapidavust, aitab leida hoones soojalekkeid, niiskuse kahjustusi ja kontrollida tehnosüsteemide korrasolekut.Termokaamera abil saab lihtsalt skaneerida kogu hoone ja vaadata, mis seisus on maja karp, katus, uksed-aknad, laed, põrandad, veetorustikud ja küttesüsteemid. Termopildistamine visualiseerib pinnatemperatuurid, mille alusel on võimalik arvestuslikult leida sooja- ja külmalekked ning niiskusekahjustused. Termograafia abil on võimalik kiiresti avastada puudused ehituse kvaliteedis.

author

Raport oli väga põhjalik ja selgelt esitatud. Töö korralik. Esitasin raporti oma ehitajale ja puudused said likvideeritud. Tean, et minu ehitaja soovitas teenust omakorda edasi.

author

Vajasin maja kahel korrusel paiknevate põrandakütte kollektorite positsioneerimist ja märgistamist, mis oli ehitajal tegemata jäänud. Teenuse väga asjatundlik ja töö kiire.

Soojuspump on ideaalne lahendus küttekulude kokku hoidmiseks.

Õhksoojuspump võib soojusenergia tarbimist kokku hoida vähemalt 50%.