Termopildistamine näitab välisseinte soojapidavust, aitab leida hoones soojalekkeid, niiskuse kahjustusi ja kontrollida tehnosüsteemide korrasolekut.

Termokaamera abil saab lihtsalt skaneerida kogu hoone ja vaadata, mis seisus on maja karp, katus, uksed-aknad, laed, põrandad, veetorustikud ja küttesüsteemid.

Termopildistamine visualiseerib pinnatemperatuurid, mille alusel on võimalik arvestuslikult leida sooja- ja külmalekked ning niiskusekahjustused.

Termograafia abil on võimalik kiiresti avastada puudused ehituse kvaliteedis. Kehv või mittevastav isolatsioon, niiskuskahjustused ja ebakvaliteetne töö läheb hoone omanikule kalliks maksma.

Termograafia abil saab:

  • Teha kiire ekspertiisi konstruktsioone avamata
  • Ülevaate maja seinte temperatuuride ebaühtlusest
  • Avastada kohad, kuhu on kogunenud niiskus
  • Leida konstruktsioonis esinevad külmasillad ja soojalekked
  • Määratleda põrandküttetorude ja -kaablite asukohad
  • Teostada elektrikilpide ülevaatust
  • Planeerida parandustöid ja dokumenteerida ehituskvaliteedi

Ehituse diagnostika

Rikutud või ebapiisav soojusisolatsioon, hoone välispiirete õhulekked, niiskuse sissetung ja ebakvaliteetne töö on hoone omanikule kulukas. Termokaamera aitab kiiresti leida energiakaod hoones, ning spetsialisti analüüsi abil leiab lahendused energiasäästu ja tõhusususe suurendamiseks – niiskuskahjustuse likvideerimiseks ja soojustuse toimivuse kohta. Nii saate teha teadlikke otsuseid vajalike remonditööde osas, mis aitab teil säästa kulutusi energiale ja samas luua mugava sisekliima.

Energiaaudit ja kodu ülevaatus

Termografeerimine, õhu tiheduse mõõtmine (Blower Door alarõhu test) on vajalik ehitus- (ja projekteerimis) kvaliteedi kontrollimiseks kodu soetamisel, ehitamisel või renoveerimisel. Soojuskadu võib moodustada kuni 50% kogu energiatarbimisest. Hoone energiakao põhjused ulatuvad soojakadudest õhuleketest vundamendist, välisseintest kuni pööningu vahelagedeni, korstendest seina ventilatsiooniavadeni, halvasti tihendatud ustest kuni akende klaaspakettide argoongaasi puudulikuseni.

Termokaamera spetsialisti käest saad kütte- ja jahutussüsteemi puutuvaid küsimusi näha ja lahendada täiesti uuel viisil. Termokaameraga teostatakse esmajoones pindade temperatuuride mõõtmist ja analüüsitakse temperatuuride erinevuse põhjuseid, mille tulemusel pakutakse võimalikud lahendused probleemi likvideerimiseks.

Termokaamera teenused – termograafia ja termopildistamine

Korteri termograafia

Korteri termograafiline pildistamine. Hind sisaldab korteri termopildistamise teenust ja digitaalset raportit.

Eramaja termograafia

Eramaja termograafiline pildistamine. Hind sisaldab eramaja termopildistamise teenust ja digitaalset raportit.

Muud teenused

PÕM soojuspumbad

Päike-õhk-maa kütteseadmete müük, paigaldus ja seadistamine.

Ehitusteenused

Eramajade fassaadide soojustus.
Küttesüsteemide ehitus.

Konsultatsioon

Projektijuhtimine ja tööde juhatamine.